Código RUCT do título 4310398
Denominación Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais
Rama de coñecemento Enxeñaría e Arquitectura
Universidade solicitante Universidade de Vigo
Centro onde se imparte o título Escola de Enxeñaría Industrial
Modalidade de ensino Presencial
Réxime de estudo Tempo completo
Periodicidade da oferta Anual
Prazas de novo ingreso ofertadas 45 prazas
Total de ECTS do curso 60
Nº mínimo de ECTS de matrícula 30 ECTS por estudante e período lectivo
Linguas de impartición Castelán, galego. Con carácter extraordinario, prevese tamén o empleo do inglés, sobre todo para consultas de bibliografía e seminarios e conferencias complementarias
Normas de Permanencia Normativa de permanencia na UVigo
Información sobre a expedición do Suplemento Europeo ao Título Requisitos: RD 22/2015 (BOE 07/02/2015)
Coordinación do título David Patiño Vilas
Data de autorización da implantación pola Xunta de Galicia Decreto 245/2011 de 15/12/2011 (DOG 03/01/2012)
Data de aprobación polo Consello de Ministros 26/04/2011 (BOE 11/05/2011)
Publicación do Plan de Estudos BOE 28/05/2012 e DOG 25/05/2012
Data de acreditación 19/07/2019
Memoria vixente do título Memoria do título