Xornada de acollida

É o Acto de acollida para o alumnado de novo ingreso no máster.
Explicaranse polo miudo os detalles organizativos e académicos do título, prestando especial atención a:

  • Planificación académica (horarios e calendario)
  • Información sobre a plataforma de teledocencia
  • Métodos de avaliación das materias
  • Información sobre as prácticas externas
  • Información sobre o traballo de Fin de máster
  • Prazos e trámites administrativos…

Anunciárase a través de Moovi e chévase a cabo uns días antes do comenzo do curso