Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin
Bolsa Xeral do MEFP 2021/2022
Convocatoria aberta
03/08/2021 14/10/2021

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Axudas COVID-19
Convocatoria pechada
22/01/2021 19/02/2021
Bolsa para o inicio de estudos en Máster oficial, 2020/2021
Convocatoria pechada
08/02/2021 26/02/2021
Bolsas de axuda ao estudo 2020/2021
Convocatoria pechada
02/03/2021 25/03/2021
Bolsas de residencia 2019/2020
Convocatoria pechada
07/08/2019 06/09/2019
Bolsas para a realización de actividades de carácter formativo para o alumnado de Grao e Máster da Universidade de Vigo, 2020/2021
Convocatoria pechada
05/06/2021 02/07/2021
Bolsas para o estudantado beneficiario ou solicitante de protección internacional, 2021/2022
Convocatoria pechada
26/07/2021 15/09/2021
Bolsas Santander Estudos Progreso 2021/2022
Convocatoria aberta
17/09/2021 01/12/2021

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Bolsa Comedor 2020/2021
Convocatoria pechada
02/03/2021 25/03/2021
Bolsa de atención a estudantado con necesidades específicas de apoio educativo, 2020/2021
Convocatoria pechada
01/07/2020 31/03/2021
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2019/2020
Convocatoria pechada
04/10/2019 31/10/2019
Bolsas Oportunidade ao Talento
Convocatoria aberta
06/07/2021 11/10/2021

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin
Bolsas de Colaboración en Departamentos Universitarios. Convocatoria 2021/2022
Convocatoria aberta
04/06/2021 30/09/2021

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Bolsas de formación en centros de investigación 2021/2022
Convocatoria pechada
22/06/2021 26/07/2021
Bolsas de formación en centros universitarios 2021/2022
Convocatoria pechada
22/06/2021 26/07/2021
Bolsas de formación en sistemas informáticos 2021/2022
Convocatoria pechada
22/06/2021 26/07/2021
Bolsas de formación en unidades e áreas 2021/2022
Convocatoria pechada
22/06/2021 26/07/2021
Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, 2020/2021
Convocatoria pechada
13/02/2021 12/03/2021
Programa de bolsas-prácticas Fundación ONCE-CRUE
Convocatoria pechada
06/10/2020 30/11/2020

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin

Universidade de Vigo

Descrición Comezo Fin
Bolsas de mobilidade internacional "Ourense exterior", curso 2019/2020
Convocatoria pechada
07/06/2019 28/06/2019
Bolsas de mobilidade para o estudantado dos mestrados universitarios, 2020/2021
Convocatoria pechada
23/04/2021 24/05/2021

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Descrición Comezo Fin
Certame Universitario Arquímedes
Convocatoria pechada
02/08/2019 19/08/2019

Xunta de Galicia

Descrición Comezo Fin
Premio Comunicar en Igualdade
Convocatoria pechada
01/03/2019 16/09/2019
Premios Valedora do Pobo TFG/TFM en materia de igualdade
Convocatoria pechada
17/03/2020 15/10/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Descrición Comezo Fin