Valero Gutiérrez del Olmo

Profesor/a titular de universidade

Área de Enxeñaría Agroforestal
Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Forestal
Despacho Proxectos
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 903
evalero@uvigo.es

Breve CV

Enrique Valero Gutiérrez do Olmo (Madrid, 1958) é Doutor Enxeñeiro de Montes (Madrid, 1992) pola Universidade Politécnica de Madrid, Máster en Ordenación do Territorio (Valencia, 1994) pola Universidade Politécnica de Valencia. Funcionario do Corpo de Enxeñeiros do Estado transferido á Xunta de Galicia desenvolvendo varios cargos como Subdirector Xeral de Medio Ambiente Natural, Caza e Pesca Fluvial e Xefe de Servizo de Produción e Industrias Forestais (1988-1998). Director da Escola de Enxeñería Forestal (1999-2005 e 2012/2016) e Director do Grupo de Investigación AF4 (Pontevedra, 2001) dirixindo máis de 50 proxectos de investigación, convenios e contratos, creando unha spin- off en 2009 como resultado da transferencia do coñecemento e tecnoloxía. Membro de diferentes comités consultivos da Comisión Europea desde 1999.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Investigación

Grupo de investigación

Enxeñería Agroforestal