Esquema xeral do plan de estudos

Tipo de materia Créditos a cursar Créditos ofertados
Obrigatorias 48 48
Optativas 6 12
Traballo fin de Máster 6 6
Total 60 66

Organización temporal do título

Primeiro cuadrimestre

Módulo 1: Común básico

Materia Carácter ECTS
Fundamentos Xerais da Prevención OB 3
Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 6
Ámbito Xurídico OB 3

 

Módulo 2: Común específico

Materia Carácter ECTS
Seguridade no Traballo OB 6
Hixiene Industrial OB 4.5
Ergonomía e Psicosocioloxía OB 4.5
Medicina do Traballo OB 3

 

Segundo cuadrimestre

Módulo 3: Especialización en Prevención de Riscos Laborais

Materia Carácter ECTS
Especialización en Seguridade no Traballo OB 6
Especialización en Hixiene Industrial OB 4.5
Especialización en Ergonomía e Psicosocioloxía OB 4.5
Auditoría dos Sistemas de Prevención de Riscos Laborais OB 3

 

Módulo 4: Prácticum

Materia Carácter ECTS
Prácticas Externas OP 6
Prácticas en Instalacións Industriais OP 3
Prácticas para a Formación en Prevención de Riscos Laborais OP 3

 

Módulo 5: Traballo Fin de Máster

Materia Carácter ECTS
Traballo de Fin de Máster OB 6