Curso académico 2022/2023

Materia Conv. Ordinaria Conv. Xullo
Fundamentos Xerais da Prevención 24/10/2022
23/01/2023
28/06/2023
Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns XX/01/2023 XX/07/2023
Ámbito Xurídico 24/10/2022
23/01/2023
28/06/2023
Seguridade no Traballo 24/01/2023 29/06/2023
Hixiene Industrial 12/12/2022
24/01/2023
29/06/2023
Ergonomía e Psicosocioloxía 12/12/2022
24/01/2023
29/06/2023
Medicina do Traballo XX/01/2023 XX/07/2023
Especialización en Seguridade no Traballo 24/04/2023 06/07/2023
Especialización en Hixiene Industrial 10/04/2023 05/07/2023
Especialización en Ergonomía e Psicosocioloxía 24/04/2023 05/07/2023
Auditoría dos Sistemas de Prevención de Riscos Laborais XX/05/2023 XX/07/2023

Consulta o calendario completo de exames