Curso académico 2021/2022

Materia Conv. Ordinaria Conv. Xullo
Fundamentos Xerais da Prevención 25/10/2021 29/06/2022
Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns 28/01/2021 08/07/2022
Ámbito Xurídico 25/10/2021 29/06/2022
Seguridade no Traballo 26/01/2022 01/07/2022
Hixiene Industrial 13/12/2021 30/06/2022
Ergonomía e Psicosocioloxía 13/12/2021 30/06/2022
Medicina do Traballo 13/05/2022 08/07/2022
Especialización en Seguridade no Traballo 09/05/2022 07/07/2022
Especialización en Hixiene Industrial 18/04/2022 06/07/2022
Especialización en Ergonomía e Psicosocioloxía 09/05/2022 06/07/2022
Auditoría dos Sistemas de Prevención de Riscos Laborais 13/05/2022 08/07/2022

Consulta o calendario completo de exames