Curso académico 2020/2021

Materia Conv. Ordinaria Conv. Xullo
Fundamentos Xerais da Prevención 02/11/2020 30/06/2021
Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns 28/01/2021 09/07/2021
Ámbito Xurídico 02/11/2020 30/06/2021
Seguridade no Traballo 27/01/2021 02/07/2021
Hixiene Industrial 14/12/2020 01/07/2021
Ergonomía e Psicosocioloxía 14/12/2020 01/07/2021
Medicina do Traballo 28/01/2021 02/07/2021
Especialización en Seguridade no Traballo 10/05/2021 08/07/2021
Especialización en Hixiene Industrial 19/04/2021 07/07/2021
Especialización en Ergonomía e Psicosocioloxía 10/05/2021 07/07/2021
Auditoría dos Sistemas de Prevención de Riscos Laborais 14/05/2021 09/07/2021

Consulta o calendario completo de exames