PRAZAS OFERTADAS
45 prazas
PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA
Calendario de matrícula

 

Matrícula

 

Prezos e exencións

Consulta a información económica relacionada coa matrícula, o custo dos estudos, as modalidades de abonamento, os descontos ou as exencións e as axudas do programa propio da UVigo para persoas con dificultades económicas no seguinte enlace: Prezos públicos.

  • Normas económicas derivadas da xestión académica na UVigo 2023/2024
  • Decreto XX/2023, do X de xullo, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema Universitario de Galicia para o curso académico 2023/2024

 

Información administrativa

Negociado de posgrao
David Monroy Soage
eei.master@uvigo.es
+34 986 818 627